Jag söker uppdrag, kontakt mig gärna!

Om Sebastian

Hej, Jag heter Sebastian Bjurbom och är född i Västerås -69. Jag tillhör vad man nog kan kalla den första IT-generationen, de som lärde sig om datorer genom att skruva och koppla hemma på kammaren. Internet var inte uppfunnet än och utbildningar fanns inga.

Intresset växte dock snart till vad jag vill beskriva som ett patos för mötet mellan människan och informationsteknologin. Utmaningen låg helt plötsligt inte i tekniken utan i hur jag bäst kunde möta beställarens förväntningar och uppnå maximal kundnytta, säkerhet och kostnadseffektivitet i mina projekt. Detta ledde till flerårig erfarenhet inom stordrift av IT och jag har arbetat inom IT-support, Programdistribution, Serverdrift och haft yrken som IT-säkerhetschef samt projektledare och konsult vid byggnationer av nyckelfärdiga högsäkerhetsdatacenter.

Passionen för IT och människor har varit osviklig under hela mitt yrkesverksamma liv och idag kan jag erbjuda svårslagen kompetens och erfarenhet inom Projektledning, Storskalig IT-Drift, IT-säkerhet, Test och Kravfångst.

Meritföreteckning